ԳԼԽԱՎՈՐ

 

ՀՀ հանրակրթական դպրոցի «Հայոց պատմություն» առարկայի ուսումնառության նոր հայեցակարգի և չափորոշիչների նախագիծ․ ի՞նչ է սա նորարարություն, թե՞ մասնագիտական վրիպակներից բաղկացած փաթեթ․ ասուլիս

ՀՀ հանրակրթական դպրոցի «Հայոց պատմություն» առարկայի ուսումնառության նոր հայեցակարգի և չափորոշիչների նախագիծ․ ի՞նչ է սա նորարարություն, թե՞ մասնագիտական վրիպակներից բաղկացած

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ, ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2012-2025 ԹԹ. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅ