ԳԼԽԱՎՈՐ

 

Դիտարկումներ ՀՀ անկախության տոնի շուրջ Շանթ հեռուստաընկերության եթերում

Դիտարկումներ ՀՀ անկախության տոնի շուրջ Շանթ հեռուստատնկերության եթերում Այսօր՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 9-ին նշում ենք Հայաստանի Հանրապետության վերանկախացումը ազդարարող Անկախության

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ, ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2012-2025 ԹԹ. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅ